Nai010

Fietsinfrastructuur

Habitat

How to make a Japanese house

NAi Publishers

Bureau B+B

NAi Publishers

6(0) ways …

Artistic practice in a culturally diverse times

FondsBKVB / NAi Publishers

NL28 Olympic Fire

Olympisch vuur is een studie van het architectenbureau MVRDV, Berlage Institute en AVBR naar de mogelijkheden die het organiseren van een mega-evenement als de Olympische Spelen voor Nederland geven. De vraag wordt gesteld hoe architectuur en ruimtelijke ordening kunnen bijdragen aan een oplossing voor (toekomstige) maatschappelijke problemen, zoals de stijgende zeespiegel, mobiliteit, schoon drinkwater, energie opwekking etc.
De visuele verscheidenheid in het boek vereiste een duidelijke structuur en identiteit om er één geheel van te maken.

Boek

Het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting beogen met Second Opinion een debat op gang te brengen over de betekenis en werking van subsidies aan beeldend kunstenaars en kunstinstellingen. De publicatie bevat een aantal essays over de toekomst van dit Nederlandse subsidiestelsel. De teksten zijn geschreven door mensen uit de wereld van de kunst, wetenschap en de markt. Met hun bijdrage wordt gezocht naar een nieuw elan dat de Nederlandse kunst ten goede kan komen.

De titel op het omslag wordt gevormd door een verkleind overzicht van de drukvellen van het boek. Alle pagina’s in het boek worden dus al getoond aan de buitenkant. De gekleurde vlakken zijn de pagina’s met qoutes uit de essays.

(i.s.m. Thonik)

Dutch Dare

Dutch Dare is een up-to-date overzicht van 16 Nederlandse fotografen en kunstenaars. Sommige wereldberoemd, andere van een jongere veelbelovende generatie. Deze publicatie presenteert het uitgesproken en eigenzinnige karakter van de hedendaagse Nederlandse fotografie en video in een artistieke visie op de Nederlandse samenleving.

(i.s.m. Thonik)