Migrating Identity – Transmission/Reconstruction

Publicatie

Een project van Renée Ridgway, Simon Ferdinando, Sonja Beijering.

‘Nomadic artists jetset practice vs. the refugee image contingency.’
‘Drift, slippage and entropic delirium, in the vestimentary age.’
‘Living the live.’

This ravishing, incisive book is set to become the definitive guide to 21st century migrating identities.
Barbara de Bruyn

De publicatie is een verslag en analyse van de tentoonstelling ‘Migrating Identity – Transmission/Reconstruction’.
De inhoud bestaat uit een beeldverslag van de tentoonstelling plus het parallelprogramma. De tekstuele bijdragen zijn geschreven door de tentoonstellingmakers aangevuld met een aantal essays naar aanleiding van de tentoonstelling. In eerste instantie is de structuur van het boek lineair maar door de beelden op uitklap-pagina’s te plaatsen ontstaan er nieuwe relaties tussen beelden onderling en ten opzichte van de teksten. Deze zogenaamde uitklap-pagina’s geven ook letterlijk een overzicht van de tentoonstelling en het parallel programma.
De verschillende teksten hebben allemaal, in relatie tot de inhoud, hun eigen typografische vorm gekregen. De kleur blauw van de tekst is onlosmakelijk met de tentoonstellingsruimte, Arti et Amicitiea, verbonden
Door de inhoudsopgave direct op het omslag te plaatsen benadrukt dit het conceptuele en inhoudelijke karakter van de tentoonstelling.
Voor het ontwerp en het drukken van de publicatie was een beperkt budget beschikbaar. De uitklep-pagina bleek uiteindelijk ook qua kosten een goede keuze.

Best Verzorgd Boek 2004

Uitnodiging

Affiche

Website

Bekijk de website.