Episode Publishers

Present

Deze publicatie presenteert de kunstwerken gemaakt voor overheidsgebouwen in de periode 2006-2008. Deze jaren zijn terug te vinden in de snede en kunnen gebruikt worden om door het boek te navigeren. De titel op het omslag is er uit gestanst zodat de ondertitel slechts kan worden gelezen via het doorkijkje. Het is eigenlijk ook hoe de kunstwerken sinds de verhoogde veiligheidslevels worden getoond. De gebouwen zijn niet meer zomaar toegankelijk en de publieke kust wordt daarmee aan het oog onttrokken. Des te meer reden om in de publicatie de foto’s van de werken zo groot mogelijk af te beelden.

A Short History of Dutch Video Art/Una Breve Historia del Video Arte en Holanda

A Short History of Dutch Video Art, door curator Sebastian Lopez, werd georganiseerd ter ere van 30 jaar videokunst in Nederland. De tentoonstelling werd gedocumenteerd in deze publicatie.

Hoe een video te presenteren in een boek? De opgave van de ontwerper was om een aantal minuten bewegend beeld te comprimeren tot karakteristieke composities op de vier of zes pagina’s die aan iedere van de dertig videokunstenaars waren toebedeeld. Ontwerper Sander Boon heeft geen uniform beeld gehanteerd, maar per kunstenaar naar een oplossing gezocht. […] Het geheel is gevat in een dubbele omslag. Het beeld op het omslag loopt via de afsnee door op de achterzijde; op de afsnee verschijnt een van de pioneers van het genre, de Colombiaan Cárdenas, die een monitor in werking stelt door op een knop te drukken.

(tekst uit het juryrapport van De Best Verzorgde Boeken 2005 door Nikki Gonnissen)

Best Verzorgd Boek 2005