Boek

Het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting beogen met Second Opinion een debat op gang te brengen over de betekenis en werking van subsidies aan beeldend kunstenaars en kunstinstellingen. De publicatie bevat een aantal essays over de toekomst van dit Nederlandse subsidiestelsel. De teksten zijn geschreven door mensen uit de wereld van de kunst, wetenschap en de markt. Met hun bijdrage wordt gezocht naar een nieuw elan dat de Nederlandse kunst ten goede kan komen.

De titel op het omslag wordt gevormd door een verkleind overzicht van de drukvellen van het boek. Alle pagina’s in het boek worden dus al getoond aan de buitenkant. De gekleurde vlakken zijn de pagina’s met qoutes uit de essays.

(i.s.m. Thonik)