Bulletin

Bulletin #1
Een krant ter aankondiging van de nieuwe producties in het najaar van 2009.

In dit bulletin wordt een stapje verder gegaan in de onderstrepingen van de bestaande visuele identiteit. Elke voorstelling in de krant krijgt namelijk zijn eigen (soms bonte) onderstreping en daarmee zijn eigen sfeer. Deze onderlijningen in combinatie met paginagrootte quotes vormen begeven zich op het snijvlak tussen typografie en illustratie.