boek-project

Another Publication is een boek-project van RenĂ©e Ridgway en Katarina Zdjelar rond de diverse perspectieven op het concept ‘de ander’. Twaalf auteurs werd gevraagd een tekst over dit onderwerp te schrijven in de vorm van een voorwoord van een denkbeeldig boek over ‘de ander’. Samen vormen deze teksten een verschillende identificatie en toepassing van begrippen als samenwerking, liefde, esthetica, institutionele kritiek en globalisering. Bovendien werden er 82 kunstenaars uitgenodigd een omslag voor het boek te kiezen en een ander uit te nodigen hetzelfde te doen. Zo ontstonden er 164 verschillende omslagen, elk in een uitgave van zeven.